Skip to main content

One post tagged with "python"

View All Tags

Hello World สวัสดีชาวโลก!

· One min read
Kunanon S. (@sagelga)
Owner of 'Learn with sagelga'

"สวัสดีชาวโลก!" เป็นประโยคแรกที่มนุษย์ต่างดาวพูดเป็นคำแรกหลังจากได้ไปแตะพื้นโลกเป็นครั้งแรก และนอกจากนี้แล้ว นักพัฒนาซอฟท์แวร์หลาย ๆ คน รวมไปถึงตัวพี่เองก็ได้ใช้ประโยคนี้เปิดประเดิมภาษาโปรแกรมอย่าง Python เพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกอย่างนั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง

เกร็ดความรู้ก่อนจะไปเริ่มเขียนโปรแกรมแรก! คำว่า Hello World นั้นได้รับความนิยมในการสอนและเรียนรู้ภาษาโปรแกรมต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลาย ๆ คน เพราะจุดเริ่มต้นมาจากผู้พัฒนาภาษาโปรแกรม C อย่างคุณ Dennis Ritchie ได้ใช้ประโยค "Hello World" เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมภาษา C ของเขาเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้เรียนซอฟต์แวร์ใหม่ เพราะทั้งเข้าใจง่าย และเปิดโลกการเรียนรู้ของทุกคน

เพื่อน ๆ สามารถเริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อให้ภาษา Python แสดงผลคำว่า "Hello World" ได้โดยการเขียนโปรแกรมบรรทัดดังต่อไปนี้ครับ

print('Hello World')

เมื่อทำการกดให้ทำงานแล้ว เพื่อน ๆ ก็สามารถดูผลลัพธ์ของการทำงานบนหน้าจอ ว่ามันต้องมีการปริ้นท์ หรือแสดงผลลัพธ์ออกมาบนหน้าจอว่า "Hello World"

หน้าต่าง Terminal ทำงานโปรแกรม 'Hello World'

โจทย์

ให้เพื่อน ๆ ทำการปริ้นท์คำว่า "Hello World" ด้วยการพิมพ์ตามหรือคัดลอกโค้ดด้านบน และทำการกดรัน เพื่อให้โโปรแกรมแสดงผลคำว่า "Hello World" ออกมาเป็นผลลัพธ์ (Output) ของการทำงาน

สำหรับใครที่ยังรันโปรแกรมภาษา Python ยังไม่เป็น สามารถเรียนรู้วิธีได้ที่ xxxxxx สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนเขียนภาษา Python เราแนะนำให้เข้าไปอ่าน xxxxxx เพื่อยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วก่อนที่จะเริ่มทำแบบฝึกหัดอันถัดไป

Input

Output

Hello World

Simple Math คิดเลขแบบสับ ๆ

· One min read
Kunanon S. (@sagelga)
Owner of 'Learn with sagelga'

"สวัสดีชาวโลก!" เป็นประโยคแรกที่มนุษย์ต่างดาวพูดเป็นคำแรกหลังจากได้ไปแตะพื้นโลกเป็นครั้งแรก และนอกจากนี้แล้ว นักพัฒนาซอฟท์แวร์หลาย ๆ คน รวมไปถึงตัวพี่เองก็ได้ใช้ประโยคนี้เปิดประเดิมภาษาโปรแกรมอย่าง Python เพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกอย่างนั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง

เกร็ดความรู้ก่อนจะไปเริ่มเขียนโปรแกรมแรก! คำว่า Hello World นั้นได้รับความนิยมในการสอนและเรียนรู้ภาษาโปรแกรมต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลาย ๆ คน เพราะจุดเริ่มต้นมาจากผู้พัฒนาภาษาโปรแกรม C อย่างคุณ Dennis Ritchie ได้ใช้ประโยค "Hello World" เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมภาษา C ของเขาเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้เรียนซอฟต์แวร์ใหม่ เพราะทั้งเข้าใจง่าย และเปิดโลกการเรียนรู้ของทุกคน

เพื่อน ๆ สามารถเริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อให้ภาษา Python แสดงผลคำว่า "Hello World" ได้โดยการเขียนโปรแกรมบรรทัดดังต่อไปนี้ครับ

print('Hello World')

เมื่อทำการกดให้ทำงานแล้ว เพื่อน ๆ ก็สามารถดูผลลัพธ์ของการทำงานบนหน้าจอ ว่ามันต้องมีการปริ้นท์ หรือแสดงผลลัพธ์ออกมาบนหน้าจอว่า "Hello World"

หน้าต่าง Terminal ทำงานโปรแกรม 'Hello World'

โจทย์

ให้เพื่อน ๆ ทำการปริ้นท์คำว่า "Hello World" ด้วยการพิมพ์ตามหรือคัดลอกโค้ดด้านบน และทำการกดรัน เพื่อให้โโปรแกรมแสดงผลคำว่า "Hello World" ออกมาเป็นผลลัพธ์ (Output) ของการทำงาน

สำหรับใครที่ยังรันโปรแกรมภาษา Python ยังไม่เป็น สามารถเรียนรู้วิธีได้ที่ xxxxxx สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนเขียนภาษา Python เราแนะนำให้เข้าไปอ่าน xxxxxx เพื่อยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วก่อนที่จะเริ่มทำแบบฝึกหัดอันถัดไป

Input

Output

Hello World

Odd or Even

· One min read
Kunanon S. (@sagelga)
Owner of 'Learn with sagelga'

โจทย์

ให้ทำการทดสอบตัวเลขที่ได้รับมาจาก Input ว่าเป็นเลขคู่หรือคี่

โดยมีคำใบ้ว่า เลขคู่นั้นคือค่าที่หารสองลงตัวไม่มีเศษ ส่วนเลขคี่นั้นเป็นค่าที่ไม่สามารถหารสองได้ลงตัวนั่นเอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • Input
    • เป็นประเภท Integer
    • โดยมีค่าระหว่าง 1 ถึง 100
  • Output
    • เป็นประเภท String
    • ให้แสดงผลว่า "Even" หากค่าที่ได้รับนั้นเป็นเลขคู่ หรือแสดงผลว่า "Odd" หากค่านั้นเป็นเลขคี่

ตัวอย่าง

Input #1

2

Output #1

Even